Skip to content
CIRCULAIR WATER: VOOR ONEINDIG HERGEBRUIK

IS OVERAL TOEPASBAAR

HEEFT GEEN RIOOLAANSLUITING NODIG

IS DRINKWATER BESPAREND

MAAKT DIRECTE LOZING IN OPPERVLAKTEWATER MOGELIJK

VOORKOMT LOKALE VERDROGING

VERBETERT DE BIODIVERSITEIT

IS GESCHIKT VOOR HERGEBRUIK IN TOILET, WASMACHINE EN TUIN

WAT ONZE METHODE
UNIEK MAAKT

Steeds schoner water is ons doel

Eigen proces technoloog en bioloog

continue monitoring met onze sensortechniek

Calamiteiten? het systeem stuurt automatisch bij

Systeemdata altijd en overal beschikbaar

BIJ ONS WERKEN?

Er is veel interesse voor onze wijkaanpak en intelligente sensortechnologie. Daardoor groeien we flink. Met onze wijkaanpak kunnen we een hele straat op één afvalwaterzuiveringssysteem koppelen. En met onze sensortechnologie houden we continu grip op de gezuiverde waterkwaliteit.

Back To Top