Skip to content
CIRCULAIR WATER: VOOR ONEINDIG HERGEBRUIK

VOOR NIEUWBOUW
PROJECTEN

Steeds meer gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers ontdekken de voordelen van lokale afvalwaterzuivering bij nieuwbouw. AkaNova ontwikkelt wijkoplossingen waarbij meerdere huishoudens op één CBA zijn aangesloten. Duurzaam, circulair en zelfvoorzienend.

Wat is CBA?

Een CBA (Centrale Behandeling Afvalwater) zuivert huishoudelijk afvalwater van een hele straat of wijk op plaatsen waar geen riolering is. De zuivering werkt via bezinking en afbraak door bacteriën. AkaNova optimaliseert dit proces door beluchting en intelligente sensortechnologie. Dit proces is efficiënter, sneller en zuivert beter dan vele bestaande systemen. En uiteraard CE goedgekeurd!

Hoge eisen aan CBA-systemen

CBA-systemen moeten aan hoge eisen voldoen. Onder wisselende omstandigheden moet het gezuiverde afvalwater veilig in het oppervlaktewater worden geloosd. Daarom meten wij de waterkwaliteit van begin tot eind. Is de kwaliteit onvoldoende? Dan stuurt het systeem automatisch bij. Onze sensortechniek is daarin uniek.

CBA is maatwerk

De CBA-systemen van AkaNova zijn altijd maatwerk. Onlangs hebben we een zuivering voor 82 woningen opgestart. En dit kan zeker nog groter. De installatie bestaat meestal uit meerdere gekoppelde betonputten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Aan het einde van dit proces wordt het gezuiverde afvalwater vanuit de laatste tank in het oppervlaktewater geloosd.

Project Oosterwold

Aan de Gerald Pearsonlaan in Almere Oosterwold installeerde AkaNova een zuiveringsinstallatie voor alle woningen in de straat. Een uniek project met groot succes. Lees meer hierover.

MEER WETEN OVER CBA-SYSTEMEN?

Back To Top