Skip to content
CIRCULAIR WATER: VOOR ONEINDIG HERGEBRUIK

Iets ten zuidoosten van Almere ligt ’t Eemgoed. Een ecobuurtschap dat wordt omringd door moestuinen, fruitgaarden, velden en (speel)weiden. In dit buurtschap, onderdeel van het nieuwbouwwijk Oosterwold, sloot AkaNova 82 huizen aan op een collectieve afvalwaterzuivering.

Vanwege de grote omvang realiseerden wij een ondergronds afvalwaterzuiveringssysteem in twee lijnen. Ook hier ontwikkelden wij, net als aan de Ecoveldlaan [link naar project] een tweetraps zuiveringssysteem.

In de eerste fase wordt het water biologisch gezuiverd door bacteriën. Na deze eerste fase is het water geschikt voor de tuin, om de auto te wassen of kan het terug de woning in voor het doorspoelen van het toilet of om kleding te wassen.

Wat:

Centrale Behandeling Afvalwater

Hoe:

biologisch via bacteriën en nabehandeling met filters en UV-oxidatie

Waar:

‘t Eemgoed in de nieuwbouwwijk Oosterwold, Almere

Aantal:

82 eengezinswoningen

Status:

nabehandeling zit in de testfase

Dubbele zuivering

Met een tweede fase kunnen we het water echter nóg schoner maken. Dan voldoet het aan de Europese richtlijn en kan het ook gebruikt kan worden als zwemwater of voor de moestuin. Deze tweede fase bestaat uit een nabehandeling waarbij het water door een zand-, koolstof- en zeolietfilter gaat. En daarna volgt nog een laatste stap met UV-oxidatie. Deze nabehandeling bevindt zich momenteel in de testfase.

Sensortechniek

AkaNova werkt met een systeem dat via sensoren het proces in de gaten houdt. Momenteel werken we aan een systeem dat ook de waterkwaliteit monitort. Zo weten we straks exact de waterkwaliteit vóór zuivering, na de eerste én na de tweede zuivering.

Meer weten over collectieve afvalwaterzuivering?

Noot

In nieuwbouwwijk Oosterwold zijn meerdere leveranciers bij de lokale afvalwaterzuivering betrokken. Helaas werkt niet elk systeem even goed. De gemeente Almere heeft daarom besloten dat heel Oosterwold op termijn over gaat op conventionele riolering.

Dat vinden wij enorm jammer, zeker omdat ons zuiveringssysteem wél goed werkt. Ondertussen gaan wij – zolang onze systemen nog actief zijn in Oosterwold – verder met het doorontwikkelen van de nabehandeling. Zodat we op termijn kunnen bewijzen dat AkaNova ook aan de Europese richtlijn voor afvalwater voldoet.

WETEN WELK SYSTEEM BIJ JOU PAST?

Back To Top